Prabuckie Stowarzyszenie Kresowiaków, Miejski Klub Sportowy „Pogoń” Prabuty, Urząd Miasta i Gminy Prabuty oraz Prabuckie Centrum Kultury i Sportu serdecznie zapraszają na II turniej szachowy „Pamięci Kresowian”.

Turniej odbędzie się 27.05.2023 roku w Sali Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Łąkowej 22.

Celem turnieju jest Upamiętnienie Martyrologii Polaków z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej, integracja środowisk kresowych, popularyzacja królewskiej gry wśród dzieci i młodzieży, stymulowanie rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży, stworzenie alternatywy wykorzystania wolnego czasu.

Wszelkie informacje dotyczące turnieju. Regulamin. Formularz zgłoszeniowy, zasady rozgrywek dostępne są na stronie: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_2111/index.html?l=pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w turnieju.