Szanowni Mieszkańcy, w związku z wejściem w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty informuje, że przystępuje do dystrybucji węgla dla mieszkańców po preferencyjnych cenach.

Według ustawy, węgiel po preferencyjnych cenach, będzie przysługiwał jedynie osobom, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Warunki zakupu preferencyjnego określone w ustawie i rozporządzeniu przedstawiają się następująco:

  1. Proponowane sortymenty to groszek, orzech oraz miał.
  2. Przewidywane ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego
    • 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.
    • 1,5 tony od 1 stycznia 2023;
  3. Węgiel w ramach zakupu preferencyjnego będzie kosztował nie więcej niż 2000 zł brutto.

Mieszkańcy Miasta i Gminy Prabuty zainteresowani zakupem węgla  zobowiązani są do złożenia wniosku dostępnego na stronie http://bip.prabuty.pl/index.php?c=article&id=5167.

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Ludności w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty w Prabutach pok. 1 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wyznaczonymi osobami do kontaktów są p. Ewelina Komoszyńska tel. 55 262 41 70 oraz p. Marek Staniszewski tel. 55 262 41 55

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc