Kompletnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami (do każdego wniosku oddzielny komplet dokumentów dotyczący dochodów rodziny) należy składać od dnia 1 września 2022 r. do dnia 15 września 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach, pokój Nr 22 (III piętro).

Wnioski można pobrać:

  • w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, pok. Nr 2 (Biuro Obsługi Ludności)
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów znajdą Państwo na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty pod adresem: http://bip.prabuty.pl/index.php?c=article&id=5089

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc