Klub Seniora „OAZA” korzysta codziennie z zajęć z fizjoterapii- oprócz masaży, odbywają się ćwiczenia – kinezyterapii. Gdy pozwala na to pogoda, zajęcia Nordic Walking mają miejsce na świeżym powietrzu . Podziękowania dla naszej fizjoterapeutki.

Klub Seniora „OAZA” jest realizowany w ramach projektu pn. „Aktywnie w Gminie Prabuty” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.