Miasto i Gmina Prabuty zrealizowała zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pólko w gminie Prabuty”. Koszt kwalifikowany inwestycji wyniósł 883 545,90 zł i był współfinansowany kwotą 370 000,00 zł
w formie pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno – ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. W Pólku wybudowano 1939 m kanalizacji sanitarnej, 4 podłączenia do zbiorczego systemu odbioru ścieków i 1 oczyszczalnię ścieków komunalnych. Z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków obecnie korzysta 126 RLM.

www.wfos.gdansk.pl

Poniżej fotografie z realizacji inwestycji i uruchomionej oczyszczalni ścieków.