Zakończono budowę bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Daszyńskiego w Prabutach na wysokości targowiska miejskiego. Roboty polegały na wykonaniu nawierzchni chodnika, budowie wyniesionego przejścia dla pieszych oraz zamontowaniu inteligentnego oświetlenia przejścia dla pieszych i wykonaniu oznakowania aktywnego pionowego oznakowania przejścia. Koszt inwestycji wyniósł 81 599,00 złotych z czego 65 279,00 zł zostało pokryte ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w części dotyczących zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.