Szanowni mieszkańcy.

Informujemy, że w związku z coraz bardziej restrykcyjnymi poziomami recyklingu, które gmina powinna osiągnąć oraz niewystarczającym poziomem segregacji na terenie Miasta i Gminy Prabuty, od stycznia 2023 roku firma odbierająca odpady komunalne została zobligowana do sprawdzania segregacji odpadów na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

W przypadku stwierdzenia po raz pierwszy niewłaściwej segregacji pracownik firmy przyklei na pojemnik lub worek powiadomienie w formie żółtej naklejki z datą stwierdzenia niewłaściwej segregacji oraz wykona dokumentację fotograficzną zaistniałej sytuacji.

W przypadku stwierdzenia po raz kolejny niewłaściwej segregacji pracownik firmy przyklei na pojemnik lub worek powiadomienie w formie czerwonej naklejki z datą stwierdzenia niewłaściwej segregacji oraz wykona dokumentację fotograficzną zaistniałej sytuacji, a na właściciela nieruchomości lub zarządcę czy wspólnotę zostanie nałożona opłata podwyższona za miesiąc lub miesiące, w których stwierdzono niewłaściwą segregację odpadów komunalnych. Opłata podwyższona od stycznia 2023 roku stanowi trzykrotność opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym prosimy o prawidłową segregację odpadów komunalnych.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty