SPOTKANIE Z POLICJANTAMI W KLUBIE SENIORA OAZA

Przewodnim tematem pogadanki było – Zachowanie zasad bezpieczeństwa poza miejscem zamieszkania. Uświadomienie osobom starszym zagrożeń, które mogą ich spotkać w codziennym życiu oraz wskazanie sposobów ich unikania. Funkcjonariusze poruszyli tematykę związaną z oszustami, stosowaniem przez sprawców różnych metod wyłudzania pieniędzy od osób starszych. Spotkanie było też okazją do przypomnienia seniorom o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wszyscy seniorzy mogli zapisać sobie numer telefonu komórkowego swojego dzielnicowego oraz adres e-mail i otrzymali ulotki. Dziękujemy za pouczające spotkanie.

Klub Seniora „OAZA” jest realizowany w ramach projektu pn. „Aktywnie w Gminie Prabuty” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.