W związku z licznymi zapytaniami o możliwość nabycia nowych lokali mieszkalnych na terenie Prabut, zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Prabutach zaprasza do wypełnienia ankiety, mającej na celu zbadanie potrzeb mieszkaniowych. Ankieta ta pozwoli wstępnie sprecyzować potrzeby w tym zakresie.

Ankietę po wypełnieniu można wysłać na adres e-mail kontakt@smprabuty.pl lub złożyć osobiście w siedzibie spółdzielni przy ul. Ogrodowej 16 w Prabutach. Tel kontaktowy: 55 278 23 58

Do pobrania: ankieta – badanie potrzeb mieszkaniowych na terenie Prabut