W dniu 23.08.2022 r. odbyły się warsztaty z rozwoju kompetencji osobistych, obywatelskich i społecznych. Pani psycholog poprowadziła z naszymi Seniorami trening pamięci – rozwiązując zadania, ćwiczyli uwagę i koncentrację.

Klub Seniora „OAZA” jest realizowany w ramach projektu pn. „Aktywnie w Gminie Prabuty” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.