Zajęcia taneczne są najlepszą przeciwwagą dla długich godzin siedzenia w szkolnej ławie. Dzieci tańczące regularnie mogą pochwalić się lepszą motoryką, postawą ciała, a także umiejętnością zachowania równowagi niż ich rówieśnicy. Co więcej, zajęcia taneczne w doskonały sposób zapobiegają wadom kręgosłupa. W galerii przedstawiamy kadry z zajęć tanecznych, które odbywają się we wszystkich Placówkach Wsparcia Dziennego w gminie Prabuty.

PWD „CKM” działa w ramach projektu „Aktywnie w Gminie Prabuty”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.