Dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego „Centralna Kuźnia Młodych” w Prabutach, Trumiejkach, Laskowicach i Kleczewie wzięły udział w konkursie plastycznym pt. „Dirt Jam Prabuty 2022 – narkotykom mówimy NIE!”. Inicjatorami konkursu były: Placówka Wsparcia Dziennego „Centralna Kuźnia Młodych” w Prabutach oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prabutach. W konkursie wzięło udział 20 uczestników, a ich prace można było podziwiać 1 października na wystawie zorganizowanej podczas imprezy Dirt Jam w parku miejskim w Prabutach. Spośród wszystkich prac komisja wybrała 6 najciekawszych, których autorzy otrzymali atrakcyjne nagrody w postaci słuchawek bezprzewodowych, zakupionych w ramach projektu „Aktywnie w Gminie Prabuty”. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki. Stowarzyszenie Sportów Extremalnych w Prabutach postanowiło szczególnie wyróżnić jedną z prac, na której pojawiło się najciekawsze hasło: „Nie piję, nie jaram – będę zdrowy, bo się staram”. Była to praca autorstwa Julii Rybackiej, a nagrodę dodatkową wręczył dziewczynce prezes stowarzyszenia – Tomasz Jabłoński. Praca Julki była inspiracją do stworzenia graffiti na specjalnie przygotowanej ścianie podczas imprezy. Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom konkursu!

PWD „CKM” działa w ramach projektu „Aktywnie w Gminie Prabuty”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.