Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty od roku 2004.

http://bip.prabuty.pl/p,49,zarzadzenia-burmistrza