Przetargi na nieruchomości oraz wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w dzierżawę.

http://bip.prabuty.pl/p,66,obrot-nieruchomosciami