„DUCHOWIEŃSTWO KRZYŻACKICH KAPITUŁ KATEDRALNYCH W ŚREDNIOWIECZNYCH PRUSACH”.

Zamek w Kwidzynie Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku zaprasza na kolejny ciekawy wykład. Tym razem tematem będzie Kwidzyn jako stolica biskupstwa pomezańskiego. Zakon krzyżacki stworzył w średniowiecznych Prusach organizację kościelną, odciskając na niej własne piętno za sprawą swojej reguły. W Chełmży, Kwidzynie i w Królewcu funkcjonowały kapituły katedralne złożone z krzyżackich braci kleryków. Kim byli duchowni tworzący przy kościołach katedralnych specyficzne konwenty duchownych krzyżackich? Opowie o tym dr hab. Radosław Biskup z Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu.
Serdecznie zapraszamy 5 marca o godz. 17.30 w salach Zamku w Kwidzynie. Wstęp 1zł.