Szanowni Mieszkańcy.

Zgodnie z Uchwałą nr XLIII/250/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 stycznia 2018 roku, przystąpiliśmy do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty.

Studium ma za zadanie polepszać otoczenie w którym żyjemy. Celem jest zbadanie, wyselekcjonowanie i zhierarchizowanie potencjału przyrodniczego, społecznego, gospodarczego, komunikacyjnego i finansowego gminy.

Więcej szczegółów prezentujemy na poniższych slajdach. Interaktywna mapa dostępna jest na stronie http://konsultacje-spoleczne.com.pl/prabuty/