Serdeczne życzenia satysfakcji z pracy i osobistej pomyślności z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wszystkim pedagogom i pracownikom oświaty przesyłają Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty oraz radni Rady Miejskiej w Prabutach.