Dobiegła końca XI edycja Konferencji „Świat Kresów” swoje prelekcje wygłosili ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski oraz Mirosław Kowzan. Ksiądz Tadeusz Isakowicz – Zaleski opowiedział o historii Podola i Pokucia natomiast Mirosław Kowzan opowiedział o bardzo bolesnej podróży do rodzinnej miejscowości Perczyn koło Dubna na Wołyniu, którą odbył w 1966 roku wraz z rodzicami.

18 maja 1943 r. Perczyn został doszczętnie spalony przez bandy UPA-OUN, a mieszkańcy bestialsko wymordowani. Na kanwie tragicznych losów Perczyna, Mirosław Kowzan napisał książkę „Krzyż na Perczynie”, dokumentując zbrodnie, jakich dokonali banderowcy.

Poniżej prezentujemy fotorelację z konferencji.