Trwają prace archeologiczne w kwartale ulic B.Prusa i Jagotty. Od strony ulicy B. Prusa można przyglądać się na bieżąco postępowi prac. Obecnie odsłonięte są 3 kamienice z czego 2 są podpiwniczone. W pierwszej, południowej części wykopalisk, bardzo dobrze zachowała się piwnica z fragmentami łukowych sklepień, wnękami okiennymi oraz ceglanymi schodami. Schody te dodatkowo były pokryte drewnianą okładziną. Podczas prac oprócz odkrycia fundamentów i piwnic obrazujących układ kamienic znaleziono fragmenty porcelany, szklane butelki, monety oraz elementy dawnych instalacji istniejących niegdyś wewnątrz budynków.

18 czerwca w godzinach popołudniowych zostaną zrobione zdjęcia z drona terenu objętego pracami archeologicznymi, na podstawie których zostanie stworzona ortofotomapa.