Od 27 maja 2020 r. (środa) obsługa interesantów odbywać się będzie wyłącznie w punkcie obsługi ludności, na parterze urzędu z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa, tj.: po wejściu do siedziby Urzędu konieczna będzie dezynfekcja rąk, noszenie maseczki oraz zachowanie bezpiecznego odstępu. Prosimy także, aby zainteresowane osoby wchodziły do Urzędu pojedynczo, bez osób towarzyszących.

Sprawy wymagające bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem z określonego działu załatwiane będą wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania. Telefony do poszczególnych biur Urzędu znajdują się na stronie http://bip.prabuty.pl/p,173,wykaz-telefonow

Jednocześnie  ze względów bezpieczeństwa przypominamy i prosimy, o ile to możliwe, o załatwianie wszelkich spraw urzędowych za pośrednictwem poczty, telefonicznie bądź za pomocą środków elektronicznych: drogą mailową – biuro@prabuty.pl lub poprzez ePUAP – http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/tu71b39yj4