Rok 2020 to szczególny czas dla polskiej samorządności. To właśnie w tym roku przypada 30-lecie uchwalenia z inicjatywy Senatu RP ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, a także 30. Rocznica pierwszych wyborów samorządowych (do rad gmin), które odbyły się 27 maja 1990 roku.

To niezwykle ważne daty, gdyż na ich kanwie osiem lat później usamorządowiono powiaty. Były to pierwsze w pełni wolne wybory po II wojnie światowej przeprowadzone w naszym kraju. To istotna rocznica dla polskich wspólnot lokalnych, ponieważ od tego dnia każdy obywatel ma możliwość realnego wpływu na rozwój swojej miejscowości. Samorządy zmieniają nasz kraj, poprawiają jakość życia mieszkańców, przeprowadzają ogrom inwestycji. Budują świadomość obywatelską, lokalny patriotyzm oraz poczucie odpowiedzialności za ludzi, którzy żyją obok nas.

W 1990 roku w wyniku przeprowadzonych wyborów do Rady Miejskiej w Prabutach mandat radnego otrzymało 26 osób:

Stanisław Anders, Benedykt Nowicki, Marek Staniszewski, Jan Ignaczewski, Renata Szulowska, Alfred Zabawa, Ryszard Mostek, Włodzimierz Nitka, Edward Krzesiński, Lucjan Kapica, Mirosław Stępka, Roman Stępka, Piotr Pudlak, Rajchel Andrzej, Roman Jachowski, Ryszard Rabeszko, Tadeusz Kisielewski, Janina Orzechowska, Ireneusz Gortatowski, Włodzimierz Dawidowski, Edward Koper, Marian Beta, Stanisław Tomkowski, Jerzy Nowak, Edmund Zając, Andrzej Nowak.

Przewodniczącym Rady Miejskiej do 24.01.1992 roku był Stanisław Anders, a od 13.02 do końca kadencji – Benedykt Nowicki.

Burmistrz był wybierany przez Radę Miejską. W latach 1990 – 1994 Burmistrzem Miasta i Gminy Prabuty był Marek Staniszewski.