Uruchomiony został program Ciepłe Mieszkanie, którego celem jest wsparcie wymiany źródeł ciepła z paliwa stałego na ekologiczne lub włączanie się do sieci ciepłowniczej oraz poprawa efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych, najemcy mieszkań komunalnych i wspólnoty od 3 do 7 lokali mieszkalnych maja szansę na dotacje do wymiany kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej.

Wysokość udzielanego dofinansowania zależna jest od uzyskiwanych przez Beneficjentów dochodów. Dofinansowanie stanowić będzie zwrot części kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięć.

Podstawowy poziom dofinansowania – przy dochodach do 135 tys. zł rocznie – to szansa na dotację do 16,5 tys. zł.

Podwyższone dotacje przewidziano przy dochodach do 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2651 zł w jednoosobowym (przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego). Wówczas można starać się o 27,5 tys. zł (do 60% kosztów kwalifikowanych).

Najwyższe wsparcie otrzymają Ci, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1526 zł w jednoosobowym lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego. Wówczas na przedsięwzięcie przewidziano aż 41 tys. zł wsparcia (do 90% kosztów kwalifikowanych).

Dotacje udzielane będą Beneficjentom końcowym za pośrednictwem Gminy. Gmina złoży wniosek o środki na realizację programu do WFOŚiGW w gdańsku. Dofinansowanie udzielone będzie przez Gminę w sytuacji kiedy otrzyma ona środki finansowe na ten cel.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia finansowego powinny zgłaszać się do pok. nr 5 w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty.