Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty informuje o wszczęciu  postępowania administracyjnego  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce nr 2/26, obręb ewidencyjny 0004 Prabuty, gmina Prabuty.

Szczegóły dostępne są w obwieszczeniu opublikowanym na stronie http://bip.prabuty.pl/index.php?c=article&id=4623