W dniu 11 lutego 2021 r w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty odbyło się spotkanie w sprawie włączenia jednostki OSP Kołodzieje do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W spotkaniu uczestniczyli Komendant PPSP w Kwidzynie mł. bryg. Wojciech Berent, Naczelnik Wydziału Operacyjno Szkoleniowego PPSP w Kwidzynie kpt. Damian Torbowski, Prezes OSP Kołodzieje Stanisław Tadeusz Anders, Naczelnik OSP Kołodzieje Bogusław Pajewski oraz Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty Wojciech Dołęgowski.

Podczas spotkania podpisano porozumienie, które jest ostatnim elementem aplikacji jednostki OSP Kołodzieje do KSRG. Będzie to trzecia jednostka po MOSP Prabuty i OSP Sypanica z terenu naszej gminy włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Jednostka w Kołodziejach została wytypowana przez PSP po przeanalizowaniu możliwości sprzętowych i osobowych spełniających warunki włączenia do systemu. Jest to niewątpliwie podniesienie rangi jednostki w Kołodziejach, która może być kierowana do akcji przez Państwową Straż Pożarną w Kwidzynie poza teren gminy i powiatu.