Kończy się kolejny etap prac archeologicznych na obszarze byłego zamku biskupiego w Prabutach. Pod okiem archeologa, p. Grażyny Nawrolskiej odkryto południowy fragment wewnętrznych murów obronnych i zarys przyległych do muru budynków.

Do najbliższego piątku można obejrzeć rezultaty prac, potem „wykopki” zostaną zasypane. Tegoroczne badania uściśliły naszą wiedzę o obszarze zamku, tajemnicą pozostaje jego wschodnia granica.

Na wrzesień br. planujemy publiczną prezentację efektów kilkuletnich badań obszaru zamku biskupiego w Prabutach. O szczegółowym terminie prezentacji poinformujemy w późniejszym terminie.