Z przyjemnością informujemy, że 6 listopada w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyło się podpisanie umowy na dofinansowanie operacji pn.  „Budowa wodociągu w miejscowości Stańkowo oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na odcinku Stańkowo – ul. Rypińska w Prabutach”.  W imieniu Miasta i Gminy Prabuty umowę podpisali Burmistrz Marek Szulc i Skarbnik Elżbieta Wykner.

Całkowity koszt zadania wynosi 1 851 500 zł,   w tym dofinansowanie 1 003 000 zł.  Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, operacje typu Gospodarka wodno – ściekowa. W ramach projektu wybudujemy ponad 2,5 km kanalizacji  sanitarnej i ponad 1,2 km wodociągu ze stacją podnoszenia ciśnienia.  Inwestycja zostanie zrealizowana w 2018 roku. Odebrane ze Stańkowa ścieki systemem kolektorów tłocznych i grawitacyjnych dociążą oczyszczalnię ścieków w Prabutach.