Rozpoczynamy procedurę związaną z wydawaniem laptopów w ramach programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.

Informujemy, że data i godzina odebrania laptopa zostanie ustalona z Państwem telefonicznie. Przed wizytą w urzędzie, prosimy o obowiązkowe zapoznanie się z treścią umowy (wzór umowy w załączniku). Osoby, które uzupełniły wnioski o akty urodzenia, akty małżeństwa i inne wymagane dokumenty, mogą uzyskać szczegółowe informacje dot. grantu, dzwoniąc pod numery tel. 55 246 07 31 lub 55 262 41 76.

W przypadku, kiedy nie będzie możliwości odebrania laptopa w wyznaczonym przez urząd terminie, istnieje możliwość upoważnienia innej osoby do odbioru sprzętu (pełnomocnictwo w załączniku).

WZÓR UMOWY

Wzór umowy (edytowalny)

PEŁNOMOCNICTWO

Pełnomocnictwo (edytowalny)