Uprzejmie informuję, iż w ramach projektu „Otwarte Pomorze – Integracja w działaniu” został uruchomiony Punkt Doradczy dla Cudzoziemców z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Hallera 5 (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie). Biuro czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 13 do 19 oraz w piątki od godziny 13 do 17.

W Punkcie Doradczym bezpłatne wsparcie będą mogli uzyskać cudzoziemcy spoza UE legalnie przebywający w Polsce, z terenu powiatu kwidzyńskiego i sztumskiego oraz pracodawcy zatrudniający cudzoziemców. Głównymi zadaniami punktu jest m. in. prowadzenie doradztwa dla imigrantów i imigrantek z zakresu:  doradztwa zawodowego
i w sytuacjach kryzysowych,  kwestii administracyjnych i prawnych  związanych z legalizacją pobytu i pracy, przysługujących praw pracowniczych, przeciwdziałaniu dyskryminacji i przestępstw z nienawiści, w szczególności w  obszarach zakwaterowania i środków utrzymania, doradztwa i pomocy integracyjnej, opieki zdrowotnej, opieki nad dziećmi.

Bezpieczna Przystań Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Projekt 33/12-2019 /FAMI „Otwarte Pomorze-Integracja w działaniu”

Imię i nazwisko doradcy: Renata Majda, Kamil Świątkowski

E-mail: doradca.kwidzyn@cwii.org.pl

Informacje o punktach doradczych w języku polskim, rosyjskim i ukraińskim poniżej:

thumbnail of informacja o punktachthumbnail of informacja o punktach RUS thumbnail of informacja o punktach ukr.