21 maja 2019 roku, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyło się uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie w ramach małych projektów lokalnych „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019” .

Miasto i Gmina Prabuty będzie realizowała przedsięwzięcie polegające na budowie siłowni zewnętrznej w Stańkowie.