Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty przypomina, że w dniu 30 listopada 2022r. upływa termin składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych (pelet, biomasa, drewno, gaz LPG, olej opałowy).

Zgodnie z przepisami regulującymi wypłatę w/w dodatków wnioski złożone po terminie określonym powyżej nie zostaną rozpatrzone.