Pod koniec miesiąca listopada odbyły się w klubie seniora Oaza „ANDRZEJKI”. Obchodzone w Polsce od kilku pokoleń, nie tracą na popularności. W trakcie zabawy zorganizowaliśmy INTEGRACJĘ MIĘDZYPOKOLENIOWĄ z PWD Centralną Kuźnią Młodych od juniora do seniora. W trakcie spotkania seniorzy zaprezentowali zabawy z okresu swojego dzieciństwa. Dzieci pokazały swoje ulubione gry. Seniorzy również przygotowali piękne nagrody dla naszych dzieci. Były to pięknie wydane książki i słodycze. ANDRZEJKI odbyły się w miłej atmosferze, zorganizowaliśmy sobie wspólne wróżby. Wśród uczestników mieliśmy jedynego solenizanta Andrzeja, któremu wspólnie zaśpiewaliśmy sto lat.

Klub Seniora „OAZA” jest realizowany w ramach projektu pn. „Aktywnie w Gminie Prabuty” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.