W dniu 24 lipca Burmistrz Marek Szulc wraz ze Skarbnik Elżbietą Wykner podpisali umowę z Zakładem Usług Drogowych i Transportowych Witold Braszkowski z Prabut na remont dachu na budynku Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

Prace polegać będą na wymianie 303 m2 pokrycia dachowego na dachówkę typu holenderka w kolorze grafitowym, wymianie orynnowania i opierzenia, uzupełnieniu  sterczyn, przemurowaniu kominów, naprawie i malowaniu lukarn. Koszt niezbędnej inwestycji podyktowanej  stanem dachu i wytycznymi konserwatora  opiewa na 225 tys. złotych.

Dzięki inwestycji Urząd postoi kolejnych kilkadziesiąt lat, a pracownicy urzędu nie będą musieli przyjmować Państwa w parasolkach podczas opadów deszczu 🙂