Przebudowa ulicy Wiśniowej w Prabutach zmierza ku końcowi. W ramach inwestycji wykonywane są nowe nawierzchnie ulicy i chodników z kostki betonowej, przebudowana została kanalizacja burzowa, wymienione zostały przyłącza wodociągowe. Termin zakończenia robót to 9 grudnia br., jednakże prace zakończą się szybciej. Wykonawcą modernizacji ulicy Wiśniowej jest Firma TENOR z Susza. Przypominamy że połowa kosztów związana z przebudową ulicy Wiśniowej zostanie pokryta z Funduszu Dróg Samorządowych.