W dniu 14 listopada odbył się odbiór robót związanych z modernizacją ulicy Sportowej w Prabutach. Ulicą można się poruszać w komfortowy i bezpieczny sposób. Wykonane są po obu stronach jezdni chodniki, nawierzchnia jezdni wykonana jest z masy bitumicznej, powstało wyniesione skrzyżowanie, a przy Orliku został urządzony na nowo parking wraz z zatoczkami dla autobusów. Przypominamy, że przebudowa ulicy Sportowej została dofinansowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą robót było Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych „Strzelbud”.