Prezes Sądu Rejonowego w Kwidzynie, informuje że w ramach obchodzonego 'Tygodnia Pomocy osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach 20.02.2023 – 26.02.2023 w godzinach 7:30 – 15:30 w Sadzie Rejonowym w Kwidzynie oraz w budynku sądu rejonowego w Sztumie będą udzielane porady dla osób pokrzywdzonych w wyniku popełnienia przestępstw. Osoby pokrzywdzone w wyniku popełnienia przestępstw będą mogły dowiedzieć się jakie przysługują im uprawnienia i jakie są sposoby dochodzenia praw naruszonych w wyniku popełnienia przestępstw.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać w dniach 20 lutego do 24 lutego 2023 r. (od poniedziałku do piątku) za pośrednictwem Biura Obsługi Interesanta potrzebę uzyskania informacji. Pracownicy BOI będą kierować osoby zainteresowane do asystentów sędziów i kuratorów zawodowych pełniących dyżur – właściwych ze względu na przedstawiony problem.  Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kwidzynie tel. (55) 262 45 49.