Dnia 6 stycznia 2018 roku, po raz kolejny mogliśmy uczestniczyć w Orszaku Trzech Króli.  Wymarzona pogoda przyciągnęła bardzo wielu uczestników tego pięknego wydarzenia, którzy  wyruszyli spod kościoła św. Andrzeja na spotkanie z wędrującymi przybyszami z Dalekiego Wschodu. Razem z  Królami wszyscy przybyli do szopki, gdzie Mędrcy złożyli dary i pokłonili się dzieciątku Jezus. Uczestnicy wysłuchali również koncertu kolęd w wykonaniu parafialnej Scholii oraz grupy prowadzonej przez Panią Milenę  Kossak-Karulewską.

Zziębnięci mogli ogrzać się przy ognisku, głodni posilić pyszną grochówką, a spragnieni napić kawy lub herbaty oraz poczęstować się ciastem. Bardzo pragniemy podziękować: pracownikom PCKiS w Prabutach za przygotowanie sceny i nagłośnienia, pracownikom Urzędu Miasta i Gminny Prabuty na czele z p. Burmistrzem za zasponsorowanie grochówki, ks. Proboszczowi za kosz słodyczy dla wszystkich dzieci. Wielki Bóg zapłać strażakom za przygotowanie ogniska i pomoc przy organizacji orszaku, funkcjonariuszom policji dbającym o bezpieczeństwo, firmie Caro za zadbanie o czystość. Szczególne podziękowania pragniemy złożyć Ośrodkowi Jeździeckiemu  w Julianowie, który zadbał o przybycie Mędrców. Dziękujemy wszystkim Paniom, które upiekły ciasto.

Nasze podziękowania kierujemy do  wszystkim wspólnot działających przy naszej parafii:  Odnowie w  Duchu Św., Rycerzom Kolumba, Caritas, Różom  Różańcowym, członkom Akcji Katolickiej oraz wszystkim mieszkańcom Prabut za tak liczny udział i wspólne świętowanie.

Bóg zapłać.

Prezes P.O.A.K  Waldemar Sulikowski