W związku z 70-leciem Miejskiego Klubu Sportowego Pogoń Prabuty pilnie jest poszukiwana kronika klubu, która prawdopodobnie została oddana do Ludowego Zespołu Sportowego w Elblągu. Jest to bardzo ważny dokument, na podstawie którego będzie można odtworzyć nową kronikę dla pokoleń. Ponadto Klub prosi o wsparcie każdego, kto wie coś na temat drużyn klubów lub osób grających w nich w latach 50.

Ważna jest każda informacja, zdjęcie (z opisem lub bez), z okresów przemian klubu. Otrzymane zdjęcia zostaną profesjonalnie skopiowane i oddane właścicielom pod wskazany adres, który powinien być umieszczony na odwrocie zdjęcia. Za najlepsze zdjęcia będzie można otrzymać cenną nagrodę!

Wszystkim zainteresowanym podajemy dane kontaktowe: tel. 507 170 758 , e-mail: pogon.prabuty@pomorski-zpn.pl

MKS „POGOŃ” PRABUTY
ul. Jagiełły 34, 82-550 Prabuty