Informujemy o funkcjonowaniu PUNKTU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ działającym przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prabutach. Jeśli picie alkoholu jest problemem dla Ciebie lub kogoś z Twoich najbliższych, jesteś uwikłany w przemoc domową lub potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej ZAPRASZAMY !

Punkt Interwencji Kryzysowej ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty
(budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach)

Dyżur GKRPA w Prabutach – każdy wtorek godz. 17:00 – 18:00
Dyżur Terapeuty Uzależnień, Psychologa – wtorek godz. 15:00-17:00, czwartek godz. 9:30 10:30
Dyżur Radcy Prawnego – każdy wtorek godz. 16:00-17:00