W dniu 22 maja przekazano plac budowy na zadanie: Porządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie obejmującym dawne Sanatorium Przeciwgruźlicze w Prabutach wraz z osiedlem przyszpitalnym. Przypominamy że inwestycja ta otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład oraz z wkładem własnym funduszy Marszałka Województwa Pomorskiego. Wykonawca, Firma TENOR z Susza, która w ubiegłym roku wygrała przetarg na przeprowadzenie inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj. Faza projektowa została zakończona, a wykonawca może rozpocząć prace budowlane. Planowany termin wykonania prac budowlanych tj. budowa kanalizacji sanitarnej, burzowej oraz modernizacja nawierzchni ulic na Osiedlu Sanatorium przewidziana jest do końca listopada 2023 roku.

Jednocześnie informujemy, że mieszkańcy okresowo będą zmagać się z utrudnieniami związanymi z budową.