Informacja o uzyskaniu dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

TYTUŁ PROJEKTU: Przebudowa drogi gminnej Laskowice – Trzciano

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH: dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego,  Fundusz Dróg Samorządowych

UMOWA O DOFINANSOWANIE: Nr 159/G/FDS/2020 z dnia 13 października 2020 r.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: Otrzymane dofinansowanie z FDS stanowi 50 % kosztów kwalifikowanych zadania.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: ok. 780 000,00 ZŁ

OKRES REALIZACJI: czerwiec 2021 r.

8 grudnia 2020 r. została podpisania umowa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Laskowice – Trzciano” w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą robót jest firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe TUGA Sp. z o.o. z siedzibą ul. Przemysłowa 1, 82 – 100 Nowy Dwór Gdański.

Zakres robót budowlanych obejmuje wymianę nawierzchni drogi gruntowej na nawierzchnię asfaltową, wzmocnienie poboczy, oczyszczenie rowów odwadniających, wykonanie oznakowania pionowego i założenia terenów zielonych.  Ponadto projekt obejmuje przygotowanie niezbędnej dokumentacji, nadzór inwestorski oraz wykonanie tablic informacyjnych.

Długość odcinka objętego inwestycją wynosi 1, 28 km.

Celem projektu jest poprawa parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również poprawa dostępności komunikacyjnej i poprawa poziomu życia mieszkańców. Planowanym efektem jest podniesienie standardu przebudowywanej drogi co wpłynie znacząco na podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej.