Zapraszamy do składania wniosków w ramach nowego programu ERASMUS+. Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu może ubiegać się o finansowanie.

Aktualny przewodnik po Programie ERASMUS+ na lata 2021 – 2027 jest dostępny pod linkiem:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_pl

Terminy naboru wniosków rozpoczynają się już w maju.

https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/dla-wnioskodawcow/terminy-skladania-wnioskow/

Ponadto zapraszamy do lektury programu prac: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_pl

Budżet programu na lata 2021-2027 jest blisko dwukrotnie większy, niż w poprzednim okresie, co świadczy o znaczeniu, jakie w Europie przywiązuje się do edukacji.