Wykaz pracowników, numerów telefonów, adresów e-mail oraz formularzy dostępnych dla poszczególnych wydziałów w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty.

http://bip.prabuty.pl/p,81,poradnik-klienta