1 września 2017r. rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie pomocy w formie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego na rok szkolny 2017/2018. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami proszę składać w pokoju Nr 22 (III piętro) w nieprzekraczalnym terminie  do 15 września 2017r.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem http://bip.prabuty.pl/art,2607,nabor-wnioskow-o-stypendia-i-zasilki-szkolne-na-rok-szkolny-20172018