Informujemy, że żywność, ubrania i rzeczy zebrane podczas zbiórki organizowanej przez Miejską Ochotniczą Straż Pożarną dla uchodźców z Ukrainy zostały przekazane do magazynu MGOPS Prabuty i są do dyspozycji przez uchodźców oraz osoby, które udostępniły im mieszkania.

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy prosimy o kontakt:

Kierownik MGOPS w Prabutach – Wanda Angielska – Koniszewska tel. 55 261 71 19;

Pracownik socjalny MGOPS – Iwona Jaranowska – Konecka tel. 55 261 71 12.