Informujemy, że osoby, które udzieliły schronienia  uchodźcom wojennym z Ukrainy mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia. Na podstawie złożonego wniosku otrzymają zwrot kosztów pobytu w wysokości 40 zł dziennie za osobę.

Świadczenie będzie przyznawane za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za 120 dni od dnia przekroczenia granicy i będzie wypłacane z dołu.

Istnieje możliwość  wnioskowania o przedłużenie przyznania świadczenia powyżej 120 dni, wtedy należy szczegółowo uzasadnić wniosek. Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania.

Formularz wniosku jest dostępny w Biurze Obsługi Ludności w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty oraz do pobrania poniżej.

Wniosek o świadczenie pieniężne