DOBRY START – WAŻNA ZMIANA!
Od 1 lipca 2021 r. wnioski o świadczenie „Dobry start” będzie przyjmował i rozpatrywał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, do którego należy kierować wszelkie pytania dotyczące zasad przyznawania świadczenia oraz składania wniosków.
Zmiana instytucji odpowiedzialnej za realizację zadania, to nie jedyna modyfikacja programu.
Dodatkowo od lipca 2021 roku:
• wnioski będzie można składać wyłącznie przez internet (forma papierowa zostanie zlikwidowana),
• wypłata świadczenia nastąpi w formie bezgotówkowej na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. Nie będzie możliwości otrzymania świadczenia w formie gotówkowej i przekazem pocztowym.
JAK SKŁADAĆ WNIOSEK OD 1 LIPCA?
Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą składać wnioski online:
• przez Portal informacyjno-usługowy https://empatia.mpips.gov.pl/
• przez bankowość elektroniczną
• przez portal PUE www.zus.pl