Nadleśnictwo Kwidzyn informuje, iż jest zainteresowane zakupem lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz innych gruntów na podstawie art. 37 ustawy o lasach (Dz.U.2021 poz.1275), zgodnie z którym „Kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, może nabywać stanowiące własność osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, lasy, grunty przeznaczone do zalesienia lub inne grunty lub nieruchomości, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa.”

Powyższe ogłoszenie dotyczy lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia położonych w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Kwidzyn, tj. powiat kwidzyński, sztumski oraz malborski (mapa z zasięgiem administracyjnym).

Szczegóły ogłoszenia dostępne są na stronie https://kwidzyn.gdansk.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/nadlesnictwo-kwidzyn-ogloszenie-o-zakupie-lasu-lub-gruntow-przeznaczonych-do-zalesienia