Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach na wolne stanowisko pracy do spraw budżetu w Zespole do spraw Budżetu i Księgowości Budżetowej.

Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 30 września o godzinie 14:00. Szczegóły ogłoszenia dostępne są na stronie http://bip.prabuty.pl/index.php?c=article&id=5120