Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza mieszkańców sołectw Gminy Prabuty do konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 29 stycznia do 8 lutego 2019 r. w formie zbierania pisemnych uwag i propozycji do projektów statutów na formularzu, który wraz z projektami statutów zostanie udostępniony 29 stycznia br. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Pan Jędrzej Krasiński, Sekretarz Miasta i Gminy Prabuty.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie http://bip.prabuty.pl/art,3400,konsultacje-spoleczne-w-sprawie-projektow-statutow-solectw-gminy-prabuty