Zarząd Stowarzyszenia PLGD w związku z potrzebą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020, rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanym dokumencie.

Zgodnie z „Procedurą aktualizacji LSR” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru. Uwagi można zgłąszać do dnia 14 kwietnia 2020. do godziny 15.00. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://www.powislanskalgd.pl/?a=artDetails&id=2&idA=286